Coats Digital chuyên cung cấp các giải pháp dựa trên công nghệ và chuyên môn thực hành tốt nhất trong ngành để cải thiện cách thức phát triển, chi phí, nguồn và sản xuất sản phẩm của ngành thời trang. Kết hợp chuyên môn sâu trong ngành với ứng dụng thực tế của công nghệ đột phá, bao gồm Phân tích dữ liệu lớn và AI, các giải pháp Kỹ thuật số của Coats đã được chứng minh là mang lại những cải tiến đáng kể, có thể đo lường và bền vững về chi phí và tốc độ, hỗ trợ chuỗi cung ứng thực sự tích hợp, minh bạch và linh hoạt

Digitize Production Planning & Control
Accelerate Product Development
Automate Cutting Room Planning & Execution
Optimise & Automate Fabric Buying
Fact-Based Garment Costing & Manufacturing Excellence