Hãy Gặp

Các Chuyên Gia Của Chúng Tôi

__

Họ có nhiều kinh nghiệm với nền tảng vững chắc và có tính chính trực trong việc liên tục phát triển và ứng dụng các giải pháp của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số, gây ngạc nhiên cho khách hàng của chúng tôi với những cải tiến mới..

Chúng tôi đã triển khai thành công 100% cho khách hàng của mình với những lợi ích hữu hình và có thể đo lường được

Yunanto Herlaksono

Managing Director

Về Đội Ngũ Của Chúng Tôi

Nhân sự chính sẽ hỗ trợ cho bạn

Dintan Setyo

Finance Director

Indro Wahyu Jatmiko

Technical Service Manager

Rangga Indianto

Senior Project Manager - Global

Susanti Sela Widyaningrum

Finance

Muhamad Taufan

Senior System Developer

Daniel Pauly Retraubun

System Analyst and Development

Daniel Aditya Tanusaputra

Business Development Manager

Duong Nguyen

Project Manager - Vietnam

Muhammad Ridwan

System Developer