Kinh Doanh Thông Minh

Kinh Doanh Thông Minh Là Gì?

Business Intelligence là một thuật ngữ chỉ các hệ thống, ứng dụng và công nghệ được sử dụng để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, được xử lý và hiển thị dưới dạng thông tin thường ở dạng tóm tắt dễ đọc, toàn diện và chính xác được sử dụng đo lường và phân tích cũng như giám sát hoạt động trong cơ quan, công ty nhằm mục đích hỗ trợ người ra quyết định (ban lãnh đạo) đưa ra các quyết định hiệu quả hơn.