Cách Duy Nhất để đánh giá hiệu suất công nhân

Cách Duy Nhất để đánh giá hiệu suất công nhân

Đặt đúng người vào đúng việc…!

Là một trong các ngành sử dụng rất nhiều lao động, việc xác định kỹ năng của người lao động để đạt được tối ưu hiệu suất tốt nhât đã trở thành một thách thức cho các nhà quản lý.

Chúng ta có thể có rất nhiều công nhân rất đa năng, nhưng nhiệm vụ nào sẽ có được kết quả tối ưu? Công việc hiện tại có thúc đẩy họ có kết quả tốt hơn không? Hoặc, chúng ta đã giao nhiệm vụ sai nên họ đã không cho kết quả tốt ?

Các câu hỏi này nhường như không được đặt ra trong các nhà máy bởi vì những câu hỏi này hầu như bị che giấu và/hoặc không có hệ thống nào giúp đỡ họ trong lĩnh vực này.

Skill-Math có thể giúp bạn nắm bắt và lưu lại kỹ năng của công nhân đối với các nhiệm vụ nhất định, điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin trực quan về ma trận kỹ năng của công nhân. Khi dữ liệu được thu thập theo thời gian, chúng tôi có thể có phân tích xu hướng của từng công nhân riêng lẻ để theo dõi hiệu suất của họ.

Hơn nữa, chúng tôi có thể xem xét hiệu suất cá nhân của từng công nhân so với nhà máy bằng cách sử dụng tính toán Thang đánh giá và giúp bạn ứng dụng bằng Hệ thống chấm điểm.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo