Chứng Thực Của Appareltech

Chứng Thực Của Appareltech

Số hóa đã trở thành yếu tố then chốt đối với các nhà máy trong ngành thời trang, do đó, vào năm 2019 Appareltech (Hàn Quốc) đã triển khai Skill-Math để bao quát một số khu vực quan trọng trong nhà máy của họ ở Việt Nam.

Skill-Math có thể giúp cải thiện như::

  • Xây dựng Skill-Matrix của người công nhân, theo thiết bị và quy trình Cải tiến tính toán cân bằng dây chuyền dựa trên kỹ năng của người công nhân, nhanh và chính xác
  • Lập kế hoạch nhân lực và phân bổ người công nhân có thể được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng, tránh các tình trạng thắt cổ chai ở giai đoạn đầu
  • Lập kế hoạch máy móc thiết bị và quản lý tài sản

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo