Đầu tư không cần vốn

Đầu tư không cần vốn

Bạn có tin rằng bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để có một khoản đầu tư tốt?
Skill-Math giúp bạn làm điều đó.

  • Tiết Kiệm 40% Thời gian cho IE:: 8 working hours x 22 days x 40% = 70.4 hours time savings per month of 1 (one) IE person
  • Tiết Kiệm 20% Thời gian cho Tổ trưởng Chuyền: 8 working hours x 22 days x 20% = 35.2 hours time savings per month of 1 (one) Supervisor

Chỉ từ 2 lĩnh vực này, bạn đã có thể kiếm tiền, cộng với việc nâng cấp kỹ năng của nhóm và biến họ thành khả năng phân tích tốt hơn để cải thiện nhiều hơn cho công ty của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo