Một phương pháp cải tiến cho Cân Bằng Chuyền

Một phương pháp cải tiến cho Cân Bằng Chuyền

Bạn có quen thuộc với từ “Tắc nghẽn cổ chai” ??

Đây là vấn đề phổ biến của các dây chuyền sản xuất có một số quy trình phụ thuộc và liên kết từ quy trình này sang quy trình khác. Lý do rất đơn giản, do yêu cầu thời gian hoàn thành nhiệm vụ khác nhau.

Quy trình ban đầu thông thường mà các nhà máy thực hiện là nghiên cứu thời gian, đo lường thời gian của tất cả các quy trình và sử dụng thời gian này làm thời gian tham chiếu để Cân Bằng Chuyền. Các câu hỏi:

  • Mức độ có chính xác của quá trình thu thập thông tin? Chúng ta có chắc chắn rằng các công nhân đang thực hiện kỹ năng thực sự của họ khi dữ liệu được thu thập?
  • Làm thế nào chúng ta có thể yên tâm nếu thời gian đại diện cho các số liệu thực tế?
  • Cân bằng chuyền không chỉ là loại bỏ tắc nghẽn cổ chai, mà còn để giảm thiểu những phút không sử dụng. Chúng ta cũng đã đảm bảo khu vực này chưa?

Đó là những vấn đề mà các nhà máy thường gặp phải, phương pháp thông thường hiện nay là chưa đủ đáp ứng..

Skill-Math có cách thu thập dữ liệu nghiên cứu thời gian độc đáo, giống như điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn.

Phương pháp của Cân bằng chuyền là thích ứng với quy trình phổ biến nhất của các nhà máy. Như,Xác định sản lượng ra chuyền mục tiêu, Skill-Math sẽ tính toán số lượng công nhân cần thiết cho mỗi công đoạn. Ngược lại, chúng ta cũng có thể cân bằng chuyền dựa trên số lượng công nhân vận hành trên mỗi chuyền may. Tối ưu hóa việc cân bằng chuyền và nhận thông tin về số phút không hoạt động cho tất cả các quy trình.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo