Nghệ Thuật Cân Bằng Chuyền.

Nghệ Thuật Cân Bằng Chuyền.

Tại sao gọi là một nghệ thuật ..?

Bởi vì nó cần kỹ năng đặc biệt để kết hợp số lượng người lao động cho nhiều quy trình khác nhau với thời gian hoàn thành khác nhau. Mục đích là để quy trình làm việc trôi chảy, vì vậy có một số bước cần thực hiện:

  1. Xác định thời gian hoàn thành cho mỗi công đoạn để sản xuất một sản phẩm
  2. Xác định số lượng công nhân cho tất cả các công đoạn để có một quy trình làm việc suôn sẻ
  3. Chỉ định người lao động phù hợp cho từng công đoạn

Hãy thực hiện một phép tính đơn giản theo hình minh họa bên dưới

Như các thông tin trên thì chúng ta tính toán được số lượng công nhân như sau:

Chúng tôi đã xác định thời gian hoàn thành trên mỗi quy trình, và sau đó thực hiện Cân bằng Chuyền thích hợp, những điều này sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng tôi chỉ định sai người lao động. Người giám sát / Tổ trưởng chuyền sẽ chọn người lao động dựa trên trí nhớ của họ, do đó, nút cổ chai tiềm ẩn sẽ luôn xảy ra nếu chúng ta không có cơ sở dữ liệu kỹ năng của người lao động của mình.

Skill-Math sẽ giúp chúng ta về lĩnh vực này, xác định kỹ năng của người lao động trên từng công đoạn, cho thấy người lao động đang có dựa trên nhu cầu của các chuyền may và đồng thời theo dõi xu hướng kỹ năng để cải thiện hơn nữa.

Giảm tắt nghẽn cổ chai = Tăng năng suất

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo