Tính toán chi phí CM trong quá trình kinh doanh….

Tính toán chi phí CM trong quá trình kinh doanh….

Chúng ta có thể tính toán chính xác về chi phí sản xuất trong giai đoạn bán hàng không?

Có nhiều yếu tố hình thành nên chi phí sản xuất và một trong những yếu tố đó là hiệu quả của việc phân công người lao động chính xác cho một số nhiệm vụ nhất định.

  • Trước tiên, chúng ta cần biết thời gian quy trình cần thiết và sau đó cố gắng cân bằng chuyền
  • Thứ hai, nhìn vào kết quả của sự cân bằng chuyền với thời gian chết của mỗi quá trình
  • Thứ ba, so sánh sản lượng mục tiêu và chi phí của chúng ta (trực tiếp, gián tiếp và tổng chi phí nhà máy). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy chọn phương án tốt nhất mà bạn có.

Nhiệm vụ trên đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt là đối với các nhà quản lý sản xuất, những người đã bận rộn với công việc hàng ngày để đạt được mục tiêu. Và, những câu hỏi tiếp theo là:

  • Mục tiêu có thực tế để đạt được không?
  • Sự cân bằng chuyền có phản ánh kết quả tối ưu không?
  • Chúng ta có thể có quy trình này sớm hơn nhiều để hỗ trợ trong giai đoạn bán hàng không?

Câu hỏi cuối cùng là điều mà chúng ta thường bỏ lỡ vì chúng ta dựa vào phòng mẫu mà hầu hết thời gian không thể thực hiện được tình hình thực tế trong sản xuất. Vì vậy, tính chính xác về tính toán chi phí CM thấp hơn.

Skill-Math sẽ giúp các nhà máy tính toán chi phí CM trong quá trình đàm phán mã hàng mới, điều này sẽ giúp nhóm Bán hàng thương lượng với người mua. Đối với các nhà máy có nhiều địa điểm hoặc nhiều đơn vị gia công, điều này sẽ giúp đưa ra quyết định xem đơn vị gia công nào có thể cung cấp chi phí CM tốt hơn, do đó mang lại lợi nhuận kinh doanh tốt hơn.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo