Vốn Hóa Đội Ngũ Trong Nhà Máy Của Bạn

Vốn Hóa Đội Ngũ Trong Nhà Máy Của Bạn

Rất nhiều người trong chúng ta quen thuộc với từ “Vốn Con Người”

Mục tiêu cuối cùng là cải thiện năng suất bằng cách tối ưu Giáo dục, Kỹ năng, Kinh nghiệm, Sự Sáng Tạo, Tính Cách, Sức khỏe và Tính cách đạo đức. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào 4 yếu tố đầu tiên:

  1. Giáo dục: Điều cần thiết là phải coi công nhân của chúng ta (người vận hành và nhân viên) là tài sản có giá trị, do đó chúng ta cần thực hiện chương trình Cải tiến liên tục để cải thiện kỹ năng của họ dựa trên những gì họ giỏi (tức là tài năng).

  1. Kỹ năng & Kinh nghiệm: Điều rất quan trọng là xác định kỹ năng công nhân của chúng ta, sau đó tìm hiểu xem họ giỏi ở đâu, đào tạo thêm để họ có thể trở thành những người giỏi hơn. Chúng tôi nhận thấy rất khó để lập bản đồ kỹ năng bằng các phương pháp thủ công vì có quá nhiều sự khác biệt do sự phức tạp của kiểu may mặc và kinh nghiệm không đảm bảo người lao động có thể là “người đa năng”.

  1. Sáng tạo: Phần lớn thời gian đội IE lay hoay với các công việc hàng ngày, khiến họ chủ yếu làm các công việc hành chính hơn là tìm kiếm các lĩnh vực để cải thiện. Họ cần phải có hệ thống để tiếp cận để đạt được sự cải thiện tốt hơn tức là loại bỏ các nút thắt cổ chai, xác định các công nhân đa tài, tạo điểm chuẩn, tối ưu hóa việc sử dụng nhân lực.

Skill-Math có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất của người lao động và đưa các chương trình đào tạo phù hợp dựa trên nhu cầu của bạn để họ có thể đa kỹ năng cho doanh nghiệp của bạn.
Đồng thời, nhóm Cải Tiến Công Nghệ có thể nâng cao năng lực của họ để phân tích nhiều hơn thay vì trở thành quản trị viên của các hoạt động hàng ngày.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo