CSR & Giáo Dục

Yayasan Putra Putriku

cropped-YPP-1.png

Yayasan Putra Putriku được thành lập vào cuối năm 2016. Nó tập trung vào giáo dục vì Yayasan Putra Putriku muốn tạo ra những thế hệ không chỉ thông minh, sáng tạo mà còn độc lập và có nhân cách tốt, mạnh mẽ. Vì vậy, trong tương lai họ có thể mang lại lợi ích tích cực cho những người khác và quốc gia của chúng ta.

SD Islam Tunas Mandiri

TM

SD Islam Tunas Mandiri là một trường tiểu học ở Nam Jakarta trực thuộc YPP