Người Lao Động & Máy Móc Phần 1 (Người lao động như là tài sản của bạn)

Người Lao Động & Máy Móc Phần 1 (Người lao động như là tài sản của bạn)

Người lao động như là tài sản của bạn

Một Điều rất quan trọng là phải duy trì người lao động của bạn để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, điều này có nghĩa là:

  1. Xác định kỹ năng hiện tại của họ và thiết lập chương trình đào tạo để họ cải thiện
  2. Tạo môi trường cạnh tranh để đạt được kết quả tốt
  3. Đảm bảo rằng họ hài lòng với phần thưởng dựa trên hiệu suất của họ

Chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về từng điểm …

  • Hầu hết các nhà máy đều gặp khó khăn trong việc xác định kỹ năng của người lao động, điều cần thiết là phải có ma trận kỹ năng của từng người từng việc, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ và sau đó tạo ra chương trình đào tạo cho họ.

  • Việc thúc đẩy người lao động đạt được mục tiêu có thể là một thách thức đối với người giám sát hoặc nhà lãnh đạo, nhưng bằng cách sử dụng dữ liệu hợp lý về kỹ năng của tất cả người lao động trong nhà máy, chúng tôi có thể tạo ra sự cạnh tranh nội bộ giữa họ.

  • Động lực là một điểm quan trọng khác để khuyến khích người lao động hoạt động tốt hơn. Chúng ta cần xác định những người lao động khéo léo trong một số nhiệm vụ nhất định, hoặc thậm chí các công nhân đa tài năng để chúng ta có thể tạo ra một chương trình khuyến khích công bằng. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta giữ cho người lao động trung thành với chúng ta và mang lại lợi ích cho công ty.

Công ty phải coi người lao động là đối tác, mặt khác, người lao động phải coi công ty là nơi làm việc của họ, nơi họ có thể thực hiện kỹ năng của mình và thể hiện rằng họ có ý nghĩa. Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Skill-Math có thể giúp bạn đạt được điều này, công ty / nhà máy và người lao động có thể cùng nhau phát triển.

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo