Người Lao Động & Máy Móc Phần 2 (Tối Ưu Hóa tài sản của bạn là Máy Móc)

Người Lao Động & Máy Móc Phần 2 (Tối Ưu Hóa tài sản của bạn là Máy Móc)

Tối Ưu Hóa tài sản của bạn là Máy Móc

Trong bài viết trước, tôi đã đề cập đến người lao động là tài sản quan trọng của bạn, nhưng họ không thể làm gì nếu không có máy móc. Do đó, bạn cần phải đảm bảo:

  1. Tất cả các máy móc đều có các công cụ hỗ trợ cần thiết như là. thư mục và tệp đính kèm.
  2. Tất cả các máy đều trong tình trạng tốt và được bảo trì tốt.
  3. Bạn có thể xác định vị trí chi tiết trên từng máy và trạng thái của chúng (đang hoạt động, đang bảo trì, v.v.).

Có những trường hợp máy móc đang ở trạng thái không hoạt động và đáng ngạc nhiên là do bạn không có toàn quyền kiểm soát chúng. Tại sao?

  1. Bạn không thể đồng bộ hóa sự các máy móc sẵn có với việc lập kế hoạch cho đơn hàng. Nhà máy cần biết là cần có bao nhiêu máy 1 kim, vắt sổ, máy đóng bọ, v.v. để cần cho 1 đơn hàng và chúng sẽ chạy trong sản xuất trong bao lâu.
  2. Bạn không biết liệu bạn có đủ số lượng máy móc và chúng có trong tình trạng tốt hay không.
  3. Một số máy bị mất ở đâu đó và không ai có thể tìm thấy chúng.

Skill-Math có thể giúp bạn cung cấp yêu cầu máy móc so với tính khả dụng vì nó có thể sử dụng thông tin từ công cụ lập kế hoạch đơn hàng của bạn.

Nhóm bảo trì có thể phản hồi nhanh hơn nếu có bất kỳ máy mọc nào đang ngừng hoạt động nào, vì người dùng có thể báo cáo bất kỳ lúc nào máy ngừng hoạt động thông qua Ứng dụng di động, theo thời gian thực!

Leave a Reply

Copyright ©2023 . All Rights Reserved by Yutama Kreasindo