Synchro Plan – TMS (Tire Management System)

Hệ thống giúp bạn quản lý, giám sát lốp xe tải cũng như ghi nhận dữ liệu thông tin đầy đủ về lốp xe tải kết nối với ERP. Hệ thống này cũng có thể được sử dụng để thực hiện lập kế hoạch đội xe theo đơn đặt hàng được giao và theo dõi thông qua GPS và xác định tình trạng lốp xe. Hệ thống này đã được kết nối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động để cập nhật trạng thái và báo cáo thiệt hại cũng như lịch trình.